Ambasadorzy

Doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych na Uniwersytecie Łódzkim, adwokatka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie i właścicielka kancelarii adwokackiej.

Przygotowuje doktorat o karach pieniężnych w prawie wodnym w kontekście zasady zanieczyszczający płaci. Więcej informacji na temat jej doktoratu znajdziecie pod tym linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=USsryQR6AvI

W swojej aktywności zawodowej zajmuje się prawem administracyjnym i karnym oraz prawem ochrony środowiska. Wybór prawa wodnego nie stanowi przypadku, gdyż jest posiadaczką patentu żeglarskiego i motorowodnego, uwielbia kajaki i morsowanie. Swoją aktywność popularyzatorską realizuje będąc stałą ekspertką dodatku „Samorząd i administracja” w gazecie „Rzeczpospolita”. Jest także aktywną członkinią samorządu adwokackiego, tj. Komisji ds. Wykonywaniu Zawodu, Komisji ds. Sportu i Integracji Kulturalnej oraz Sekcji Prawa Ochrony Środowiska i Klimatu.


Doktorant Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Realizuje badania w Katedrze Biotechnologii w Ochronie Środowiska dotyczące mikroplastiku i jego oddziaływania w środowisku wodnym. Za swoją działalność naukową został nagrodzony przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej stypendium START dla młodych wybitnych naukowców.

Podczas spotkań popularyzatorskich mówi o gospodarowaniu odpadami, problemie mikroplastiku oraz zanieczyszczeniu środowiska wodnego. Prowadzi wykłady dla szkół i administracji publicznej oraz bierze udział w nagraniach audycji w regionalnych radiach. Ambasador raportu Science Zen dotyczącego badanie dobrostanu oraz zadowolenia z jakości życia wśród polskich doktorantów i młodych naukowców wykonanego przez BITECH Think Tank.


Badaczka kultury filmowej i animacji, doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego. Aktywna członkini Grupy Badawczej Polska Animacja, żywo zainteresowana polskim filmem krótkometrażowym, produkcją i dystrybucją. Inicjatorka i organizatorka „ANIMOWANE, nieANONIMOWE. Konferencja o! Polskiej Animacji” oraz innych wydarzeń popularyzujących polską animację. Aktywnie współpracuje z festiwalami filmowymi. 


Doktorant Wydziału Biologii i Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Badawczo zajmuje się poznawaniem wielowarstwowego i fascynującego świata interakcji owadów i grzybów. Konkretnie skupia się na studiowaniu grzybów mikroskopowych związanych z mrówkami rudnicami. W ramach doktoratu udało mu się dotychczas: scharakteryzować zespół grzybów występujących w kopcach i kieszonkach policzkowych mrówki ćmawej, wskazać gatunki preferujące środowiska życia tych mrówek, oraz opisać dwa nowe dla nauki gatunki grzybów. Poza prowadzeniem badań zajmuje się popularyzacją wiedzy i terenową edukacją przyrodniczą w dziedzinach eko-, entomo- i mykologicznych, między innymi w ramach kolektywu Akademia Dzikiej Ochoty (https://www.facebook.com/akademiadzikiejochoty). Jak starczy czasu i siły, to rymuje improwizowane opowieści jako Mrówkojad (https://www.facebook.com/projektorganizm). 

Znajdziecie go w tym miejscu: https://www.instagram.com/i_siedlecki/


Doktorantka Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN. Pracę doktorską dotyczącą mechanizmów terapii fotodynamicznej skierowanej przeciw bakteriom realizuje w Laboratorium Biologii Molekularnej Mikroorganizmów. W ramach popularyzacji nauki prowadzi warsztaty naukowo-artystyczne dla dzieci z zakresu mikrobiologii i mikroskopii świetlnej. Współpracuje z Fundacją Pyr LAB Poland (https://www.puntoyrayafestival.com/junior).


Studentka Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Jarosławiu, edukatorka Polskiego Języka Migowego (PJM). Popularyzuje wiedzę na temat g/Głuchych, prowadząc kursy i warsztaty dla uczniów oraz studentów. Jej udział w konferencjach najczęściej tematycznie wiąże się z językiem migowym. Dba o dostępność tej wiedzy dla wszystkich, prowadząc kanał na Instagramie: https://www.instagram.com/wymigane/.

Dodatkowo działa w Studenckim Forum Business Centre Club, pełniąc stanowisko Menedżer Ogólnopolskiej Działu PR. Wakacje są dla niej czasem pracy z dziećmi na obozach naukowych AlphaCamp. Wolne chwile poświęca grom planszowym.


Doktorantka Szkoły Doktorskiej Technologii Informacyjnych i Biomedycznych Instytutów PAN w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki oraz w firmie IDEAS NCBR. Jej praca doktorska dotyczy wykorzystania modeli językowych do wykrywania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się dezinformacji na platformach społecznościowych. Zajmuje się analizą mediów społecznościowych oraz prowadzi inicjatywę factcheckingową „Zgłoś trolla” we współpracy z Fundacją Geremka (https://zglostrolla.pl/https://twitter.com/przeciw_wojnie). Jest też pasjonatką gier fabularnych i wychowawcą na obozach młodzieżowych BT Orion.

Skip to content